Policjanci z KRP Warszawa IV podsumowali 2017 rok - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z KRP Warszawa IV podsumowali 2017 rok

W piątek w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV odbyła się narada roczna kadry kierowniczej, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w dzielnicach oraz efekty pracy wolskich i bemowskich policjantów. W naradzie udział wziął I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan podinsp. Tomasz Szymański, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola, Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola i Bemowo, zaprzyjaźnione służby oraz kadra kierownicza. Spotkanie prowadził Pan mł. insp. Sławomir Trojanowski, Komendant Rejonowy Policji.

W wolskiej Komendzie odbyła się narada roczna, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic: Wola i Bemowo, za rok 2017. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan podinsp. Tomasz Szymański, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola, Kierownicy delegatur biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w dzielnicy Wola i Bemowo, zaprzyjaźnione służby mundurowe oraz kierownictwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Podczas odprawy rocznej w swoim wystąpieniu Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV mł. insp. Sławomir Trojanowski przedstawił zagadnienia związane z funkcjonowaniem pionu logistyki oraz omówił cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym roku w oparciu o priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018.  Szef wolskich policjantów w swoim przemówieniu dodał, że miniony rok był dla funkcjonariuszy okresem wielu działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mł. insp. Sławomir Trojanowski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane, dobre efekty. W swoich słowach zwrócił się do władz samorządowych, prokuratury, zaprzyjaźnionych służb mundurowych dziękując za współpracę i pomoc, jednocześnie licząc na dalsze wspólne i efektywne działania.

Następnie głos zabrał podinsp. Mirosław Wasil, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV, który omówił działania prewencyjne podejmowane przez wolskich i bemowskich policjantów. Efekty pionu kryminalnego przedstawił Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV kom. Tomasz Żak.

Odprawę podsumował I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, podinsp. Tomasz Szymański, który w swoim przemówieniu dobrze ocenił osiągnięcia wolskich i bemowskich policjantów oraz podziękował im za pracę, jaką wykonali na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Na zakończenie odprawy głos zabrali goście, Zastępca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola w Warszawie Pan Piotr Trzaska oraz Kierownik delegatury biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w dzielnicy Wola Pani Lucyna Rucińska. W swoim przemówieniu Pan Piotr Trzaska podziękował kierownictwu oraz policjantom za dobrą współpracę i osiągnięte bardzo dobre wyniki. Pani Lucyna Rucińska odczytała list od Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pani Ewy Gawor, w którym dziękuje za owocną i wzorową współpracę, licząc na wspólnie podejmowane dalsze działania.

ms