Uroczystość w KRP IV - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Uroczystość w KRP IV

W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV odbyła się uroczysta zbiórka w związku z wprowadzeniem nowego Rozkazu Organizacyjnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. W obecności Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV mł. insp. Marcina Mielczarka oraz kadry kierowniczej zostały odczytane i wręczone Rozkazy Personalne nowo mianowanym Naczelnikom i Zastępcom Naczelników komórek organizacyjnych Komendy i podległego Komisariatu.

Podczas uroczystej zbiórki, w związku z wprowadzeniem nowego Rozkazu Organizacyjnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, w obecności Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV mł. insp. Marcina Mielczarka oraz kadry kierowniczej, zostały odczytane i wręczone Rozkazy Personalne nowo mianowanym Naczelnikom i Zastępcom Naczelników komórek organizacyjnych Komendy i podległego Komisariatu.

W wyniku reorganizacji jednostki powstały nowe wydziały, pierwszy to wydział ogólny komendy na czele którego została mianowana podkom. Justyna Bernat oraz wydział patrolowo-interwencyjny w podległym komisariacie Policji na Bemowie na czele którego stoi podkom. Maciej Kościesza. Podczas tej niecodziennej uroczystości szef wolskich policjantów mł. insp. Marcin Mielczarek zwolnił z pełnienia  powierzonych obowiązków i mianował naczelników i zastępców naczelników wydziału kryminalnego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją, a także mianował nowego Zastępcę Naczelnika wydziału patrolowo-interwencyjnego w wolskiej komendzie.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV mł. insp. Marcin Mielczarek pogratulował nowo mianowanym Naczelnikom i ich Zastępcom oraz życzył sukcesów. Do gratulacji przyłączyli się Komendanci oraz kadra kierownicza komendy.

Zgodnie z zasięgiem terytorialnym kierując się potrzebami mieszkańców, wzmocnieniem współpracy z dzielnicowymi w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, zlokalizowano w siedzibie Komisariatu Policji Warszawa Bemowo przy ul. Raginisa 4 - I Rewir Dzielnicowych, w celu ułatwienia kontaktu mieszkańców zamieszkałych w tym rejonie Bemowa z dzielnicowymi.

ms