Z mieszkańcami rozmawialismy o bezpieczeństwie - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Z mieszkańcami rozmawialismy o bezpieczeństwie

Wczoraj mieszkańcy dzielnicy Wola spotkali się na debacie społecznej zorganizowanej w ramach rządowego programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”. W czasie dyskusji omówiono i przedstawiono założenia Krajowej Mapy Zagrożeń oraz programu „Dzielnicowy, bliżej nas”, największe zainteresowanie dotyczyło jednak zagadnień związanych z właściwym zachowaniem przy oszustwach na tzw. „policjanta”. Wszyscy uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami w kierunku poprawy bezpieczeństwa.

Wczorajsza debata społeczna miała na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. Dlatego też w spotkaniu zorganizowanym w Bibliotece Publicznej przy ul. Wolskiej uczestniczyli przedstawiciele Policji na czele z I Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa Iv mł. insp. Sławomirem Trojanowskim. W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele wolskiej delegatury biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Młodszy inspektor Sławomir Trojanowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że debaty społeczne są bardzo ważne, gdyż musimy prowadzić dialog i wsłuchiwać się w głosy tych, dla których pełnimy służbę. Szczególnie mają one na celu diagnozować lokalne problemy społeczne, zagrożenia i to, czego ludzie się obawiają. W ten sposób będziemy mogli skutecznie reagować na te problemy, które każdego z mieszkańców dotykają.

W trakcie spotkania mieszkańcy dzielnicy wyrażali swoje opinie oraz projekty możliwych do przeprowadzenia zmian, które umożliwiłyby szybszy i skuteczniejszy kontakt z funkcjonariuszami policji.

Jednym z elementów dyskusji było przedstawienie mieszkańcom Krajowej Mapy Zagrożeń, zasady jej funkcjonowania i korzystania w sytuacjach, gdy łamane jest prawo. Szczegółowo omówione zostały metody działania sprawców oszustw metodą na tzw. „policjanta” oraz sposoby ich uniknięcia.

Przedstawiono także aplikację „Moja Komenda” dzięki której mieszkańcy bezpośrednio będą mogli spotkać się i porozmawiać o dręczących ich problemach z dzielnicowym.

Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwał oraz odpowiadał  na pytania mieszkańców dzielnicowy, st. sierż. Paweł Żukiewicz.

ms

  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli
  • Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na Woli