Podsumowaliśmy rok 2016-narada roczna w KRP Warszawa IV - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Podsumowaliśmy rok 2016-narada roczna w KRP Warszawa IV

Wczoraj w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV odbyła się uroczysta odprawa kadry kierowniczej, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w dzielnicach oraz efekty pracy wolskich i bemowskich policjantów. W naradzie udział wziął Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan mł. insp. Piotr Berent, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola, władz samorządowych, Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola i Bemowo, zaprzyjaźnionych służb oraz kadra kierownicza. Spotkanie prowadził Pan mł. insp. Marcin Mielczarek, Komendant Rejonowy Policji.

W wolskiej Komendzie odbyła się odprawa roczna, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic Wola i Bemowo za rok 2016. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan mł. insp. Piotr Berent, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola Zastępca Pan Piotr Trzaska i Zastępca Pan Przemysław Paluch,  Burmistrz Dzielnicy Bemowo Pan Michał Grodzki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola Pan Marek Sitarski, Kierownicy delegatur biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w dzielnicy Wola i Bemowo Pani Lucyna Rucińska i Pan Henryk Giziński, Naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy Pan Artur Jakubiak i Dowódca JRG nr 7 PSP Pan Sławomir Sierpatowski oraz kierownictwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Podczas odprawy rocznej w swoim wystąpieniu Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV mł. insp. Marcin Mielczarek przedstawił zagadnienia związane z funkcjonowaniem pionu logistyki i pionu prewencji. Komendant podkreślił cele, zamierzenia i wyzwania, jakie stoją przed policjantami w 2017 roku. Dodał, że miniony rok był dla funkcjonariuszy okresem wielu działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, w tym podczas zabezpieczenia Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Mł. insp. Marcin Mielczarek podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane, dobre efekty. W swoich słowach zwrócił się do władz samorządowych, prokuratury, zaprzyjaźnionych służb mundurowych dziękując za współpracę i pomoc, jednocześnie licząc na dalsze wspólne i efektywne działania. Następnie efekty pionu kryminalnego przedstawił I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV mł. insp. Sławomir Trojanowski.

Głos zabrał Zastępca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola Pan Piotr Trzaska, którzy podziękował policjantom za owocną współpracę oraz za ich wysiłek i wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Woli i Bemowa.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, mł. insp. Piotr Berent w swoim przemówieniu dobrze ocenił osiągnięcia wolskich i bemowskich policjantów oraz podziękował im za pracę, jaką wykonali na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Narada roczna zakończyła się wręczeniem przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji Pana mł. insp. Piotra Berenta w asyście Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV Pana mł. insp. Marcina Mielczarka i I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV Pana mł. insp. Sławomira Trojanowskiego, w obecności zaproszonych gości i kadry kierowniczej, 48 policjantom rozkazów o wyróżnieniu nagrodą motywacyjną.

ms

  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa IV