Aktualności

"Priorytet w służbie dzielnicowego" - bezpieczeństwo mieszkańców

Data publikacji 13.01.2022

W ostatnim czasie dzielnicowi z Woli i Bemowa spotkali się z administratorami budynków. Policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez administratorów docierają do mieszkańców, którzy zwracają uwagę na lokalne problemy. Podczas spotkania został poruszony temat bezdomności. Realizacja ich wpisuje się w „Plan priorytetowy dzielnicowego” realizowany w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

O dzielnicowych zwykło się mówić, że to tzw. „policjanci pierwszego kontaktu” – każdy może zwrócić się do nich o pomoc czy poradę. Stanowią oni ważne ogniwo pomiędzy Policją, a społeczeństwem.

Dzielnicowy z komendy na Woli zawsze chętnie i kreatywnie podchodzi do realizacji swoich obowiązków służbowych. W jego plan priorytetowy wpisuje się bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też dzielnicowi kilka dni temu spotkali się z zarządcami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Olbrachta i ul. Burakowskiej, gdzie omawiane były zagadnienia mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Tematem spotkania m.in. było jak przeciwdziałać oszustwom, w tym internetowym, a przede wszystkim została poruszona problematyka bezdomności oraz działań podejmowanych przez policjantów w tym zakresie.

Przypomnijmy, „Priorytety w służbie dzielnicowego” wpisują się w realizację programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Ma to na celu wzmacnianie bliskiej współpracy Policji z mieszkańcami, a aktywacja społeczności lokalnej jest skuteczną „bronią” w zwalczaniu przestępczości i antyspołecznych zachowań. Rolą dzielnicowego jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w podległym im rejonie.

Policjanci zwracają się do mieszkańców, aby w przypadku zauważenia jakiejkolwiek osoby w porze nocnej, kierującej się do pustostanu czy też śpiącej np. na ławce w parku, natychmiast powiadomić policję. Dotyczy to również podejrzenia zasłabnięcia. Należy powiadomić służby, aby nagłe wychłodzenie organizmu nie doprowadziło do zagrożenia życia. Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

kom. Marta Sulowska