Podziękowanie dla dzielnicowego - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Podziękowanie dla dzielnicowego

Data publikacji 14.07.2021

Dzielnicowy Bliżej Nas. Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, to osoba dobrze znająca swój teren i ludzi tam zamieszkujących. Dlatego najważniejsze wyróżnienie jego pracy to podziękowania, które płyną od lokalnej społeczności.

„Dzielnicowy bliżej nas” to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych, a jak wiemy, realizowane przez nich zadania są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. O dzielnicowych zwykło się mówić, że jest to tzw. „policjant pierwszego kontaktu”. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią oni ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Rolą dzielnicowego jest bowiem dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Zadania, które podejmuje dzielnicowy są trudne, bowiem on sam na co dzień styka się z różnymi zjawiskami patologicznymi jak przemoc w rodzinie, konflikty sąsiedzkie, żebractwo, alkoholizm, prostytucja, bezrobocie, narkomania, włamania i kradzieże, itp. Jest to praca użyteczna i potrzebna.

Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV wpłynęło pismo z podziękowaniami dla bemowskiego dzielnicowego. Mieszkańcy wyrazili głębokie uznanie dla dzielnicowego za czas, który poświęcił im w tym trudnym okresie. Podziękowali za jego niezwykle profesjonalne zachowanie w chwili, kiedy potrzebowali, aby zająć się sprawą sąsiedzką. Dzięki skutecznej interwencji przeprowadzonej przez dzielnicowego, konflikt został zażegnany.

kom. Marta Sulowska/mg